Sunday, 20 December 2009

Daterra Naturals

Två nya sorter har ankommit. Från den senaste skörden är två olika av Natural processen beställda. En fetare selektering av moget röda bär och en av övermoget och torkat på träd. Underarten är den samma (Mundo Novo) och även samma plantage men, som sagt, olika sortering. Mognaden som gick oerhört snabbt i år gav mycket och fina bär till natural processen och kan vara bidragande till att de uttalade noterna och särskiljda smakerna. Daterra själva tycker att dessa är för tidigt uttagna. Att de skall vila på parchment ytterligare ett par månader på deras träsilos. Så det blev ett litet uttag nu och ett ytterligare senare 2010 för att få båda delar.
Natural processen kräver mycket mycket mer för att få en bra och jämn kvalitet än en traditionell semiwash eller tvätt. 5mm regn vid en kritisk tid av mognaden kan få bäret att fermentera och utveckla konstiga och oönskade saker. Kommer för lite regn kan det quaka för mycket vilket är svårt att få bort i torrprocessningen. Torkningen och hanteringen kan ta flera dagar längre vilket gör det till en dyr och riskabel metod.
En större ansträngning av rostaren krävs eftersom kaffet är känsligt även här.
Inte många plantage gör detta bra utanför Etiopien. Daterra i Brasilien är ett bra exempel på nån som kan.


No comments: