Wednesday, 1 December 2010

Cryptosporidium

Det som inte skall hända verkar ha hänt i Östersund. Att Cryptosporidium härjar fritt i dricksvattnet i kommunen, som blivit känd för att erbjuda Sveriges högsta livskvalitet för de boende där, verkar vara sant. Även om resultaten skall komma in onsdag-torsdag har bakterien redan bekräftats vara funnen i det renade vattnet.
Än en gång bevisat att du inte kan lita på att andra ger dig bra grejer. Stockholms vatten sägs också vara fantastico men efter att ha druckit vattnet filtrerat med partikelfilter varje dag i omkring ett år, vill jag aldrig dricka den kloreradade smörjan igen. Bra sätt finns att säkra dig om hälsan och om skön smak finns med bl.a Everpure som, efter våra fyra års gemenskap, fortfarande också gör kaffe lite roligare.

No comments: